Luật aerobic & cách chấm điểm

LUẬT THỂ DỤC AEROBIC
( Nhóm tuổi Cấp II : từ 11 – 14 tuổi )
Bài viết giới thiệu về luật và quy định chung dành cho cuộc thi aerobic cấp 2 cấp thành phố.
Sẽ có các phần thi cụ thể như sau :
BÀI TỰ CHỌN
Số lượng VĐV : 08 – 16 VĐV ( 02 VĐV dự bị )
Thời gian nhạc : 3 phút 00 ( 10 giây) ( tính từ khi có nhạc đến kết thúc ).
Trang phục thi đấu : áo liền quần bó sát người,
Kích thước sàn thi :12m x 12m (chu vi 14mx14m),giầy thi đấu và vớ màu trắng.

Aerobic đồng diễn may tại xưởng Phúc Khang

Aerobic đồng diễn

CẤU TRÚC BÀI THI
-Tháp : từ 02 – 03 tháp (tháp liên kết từ 04 VĐV trở lên).
-Đội hình : 06 đội hình trở lên và di chuyển đủ 04 góc sân
( không tính mở đầu và kết thúc )
– Động tác thể dục và 07 bước cơ bản :các động tác Tay, Vai, Vặn mình, Lườn, Lưng Bụng,
Điều hòa, Sóng thân.phát triển tố chất trên tòan bộ cơ thể (50%)
– Vũ đạo, nghệ thuật: các bước vũ đạo và nghệ thuật phối hợp (15%)
– Tư thế:Đứng-Qùy-Ngồi-Nằm ( mỗi tư thế ít nhất
01 x 08 nhịp ) ( 20% )

KỸ THUẬT :
– Kỹ thuật tự chọn : 08 – 10 kỹ thuật ( ít nhất 02 ở kỹ thuật ở mỗi nhóm ) trong bảng độ
khó luật Aerobic Gymnastics .
-Cấm chống đẩy 01 tay và đổ chống sấp 01 tay.
* ÂM NHẠC :
Nhạc Việt Nam ( có thể sử dụng nhạc ngoại không lời hoặc có lời lành mạnh ).
 ĐỘNG TÁC CẤM :
-Dẽo lưng, Uốn cầu, Lộn chống nghiêng, Lộn xuôi, Lộn ngược, Chuối tay, Chuối cằm.Các
động tác xiếc và nhào lộn khác.
-Trang sức : Vòng, dây chuyền, bông tay, nhẩn, đồng hồ.
-Trang phục : không hở bụng, hở lưng, áo nữ không được cao quá xương hông.

Aerobic trẻ em may tại xưởng Phúc Khang

Aerobic trẻ em

PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM (TỔNG ĐIỂM : 100 điểm)
* TRỌNG TÀI TRƯỞNG : 01 người.
– Ghi nhận và kiểm tra điểm.
– Trừ điểm trang phục:
Sai quy định :              – 5,0 điểm
Rơi trang phục :          – 2,0 điểm
– Âm nhạc:
Nhạc cấm :                  – 5,0 điểm
Chất lượng xấu :         – 0,5 điểm đến 2,0 điểm
– Cộng điểm cho VĐV nam : 01 vđv / 2.0 điểm
*TRỌNG TÀI CẤU TRÚC : 03 người
(Điểm cộng : 60 điểm)
– Tháp liên kết :                       1,0 – 5,0 điểm (-2,0đ / tháp)
– Đội hình :                              1,0 – 5,0 điểm (-2,0đ / đội hình)
– Di chuyển các góc sân :        1,0 – 10 điểm  (-2,5đ / gócsân).
– Các động tác thể dục : 1       ,0 – 10 điểm.
– 07 bước cơ bản Aerobic :     1,0 – 10 điểm.
– Các tư thế : 1,0 – 10 điểm     (-2,0 đ / tư thế)
– Điểm thưởng phong cách :   1,0 – 5,0 điểm
– Vũ đạo và nghệ thuật :         1,0 – 5,0 điểm
*TRỌNG TÀI KỸ THUẬT : 01 NGƯỜI
( Điểm trừ )
Xác định độ khó tự chọn và bắt buộc :
Thiếu nhóm ( – 2,0 điểm / nhóm )
*TRỌNG TÀI THỰC HIỆN : 03 người – 40 điểm
( Điểm trừ )
-Trừ lỗi không hoàn thiện kỹ thuật các độ khó :
( – 0,5 đến 2,0 điểm )
-Lỗi thực hiện động tác không đều :
Từ 01-02 người sai nhịp : – 1,0 đ / lỗi
Từ 03 người trở lên : – 2,0 đ / lỗi
Té ngã : – 5,0 đ / lỗi
* TRỌNG TÀI THỜI GIAN : 01 người
(Điểm trừ)
– Vi phạm thời gian :từ 0,1 giây -10 giây: – 2,0 đ.
– Vi phạm thời gian : Quá  10 giây : – 5,0 đ.
– Dừng bài thi : Dưới 10 giây : – 2,0 đ / lần
Trên 10 giây : – 5,0 đ / lần
* TRỌNG TÀI BIÊN : 01 người ( Điểm trừ )
– Ra ngoài biên : – 2,0 đ / lỗi
*TRỌNG TÀI KIỂM TRA :01 người
(điểm trừ)
– Hồ sơ không đầy đủ : – 1,0 điểm /hồ sơ
– Trang sức : – 1,0 điểm / người
– Tráo VĐV thi đấu : Loại khỏi cuộc thi.
* CÁCH TÍNH ĐIỂM : 02 thư ký
Trọng tài cấu trúc : 1 + 2 + 3 = xx,xx
Trọng tài thực hiện : 1 + 2 + 3 = xx,xx
Các điểm trừ khác : xx,xx
Điểm chính thức: XX,XX
Chi tiết liên hệ đặt may Aerobic đồng diễn tại xưởng may trang phục biểu diễn
Phúc Khang: website : http://trangphucdien.vn/
Email: Xuongmayphuckhang@gmail.com

Tin liên quan