Trang chủ » Sản phẩm » Trang phục người lớn » Trang phục dân gian » Cổ Tích Thần Thoại

Cổ Tích Thần Thoại

Trang phục cổ tích thần thoại Là những trang phục của các nhân vật trong chuyển cổ tích như trang phục sơn
tinh thủy tinh,trang phục chú cuội chị hằng,trang phục ông địa,trang phục thánh gióng….Những Trang phục cổ tích
đều thuộc về Trang phục dân gian việt nam với những câu truyện thần thoại trong truyền thuyết được dựng thành
các tiểu phẩm  các nhân vật biểu diễn. Trong các chuyện cổ tích thần thoại được ông cha ta viết lên để mơ ước có
một cuộc sống an bình,để nói lên giá trị cuộc sống, để dậy dỗ cho con cháu các thiện và cái ác ….Có thể nói những
chuyện cổ tích thần thoại có tác động rất tích cực vào đời sống văn hóa tinh thần của người Việt . Để gìn giữ nét văn
hóa độc đáo xưởng may Phúc Khang đã thiết kế và may các trang phục cổ tích thần thoại truyền thuyết một cách
khoa học vừa thể hiện được cái mới mẻ hiện đại trong biểu diễn vừa không làm mất đi các giá trị nghệ thuật trên
những trang phục cổ tích thần thoại .
Chi tiết đặt may trang phục cổ tích thần thoại tại website: http://trangphucdien.vn/